SHAHAF

יום חמישי, 27 במרץ 2014

הD.N.A

הD.N.A
לאורך ההיסטוריה אנשים פיתחו המצאות וגילו גילוים שונים במטרה לשפר תנאי  החיים בתחום מסוים אנו משתמשים בהמצאות וגילויים על בסיס יום יומי.              
פרנסיס קריק נולד ב8 ביוני 1916 גר בלונדון וכבר בבית-ספר  התעניין בפיזיקה כימיה ומתמטיקה.
בנורת המפטון באנגליה והיה בן בכור של הארי קריק.
כשהיה בן21 הלך לקולג' בלונדון וקיבל תואר  מוסמך בפיזיקה.
פרנסיס קריק זכה בפרס נובל על גילויי מבנה הD.N.A .
בשנת 1939 היתה מלחמת העולם ה2 עם הגרמנים פצצה אחת של הגרמנים פגעה במעבדת לונדון של פרנסיס.
בזמן המלחמה עבד כמדען עבור הצבא הבריטי בעיקר עם מוקשים תת-ימיים.
לאחר המלחמה פרנסיס חקר על הD.N.A המדענים באותה תקופה  ידעו קצת על הD.N.A והבינו שיש לו תפקיד חשוב בהעברת המידע הגנטי.
קריק הבין איך לפענח את המידע.
הD.N.A מורכב מארבע אבני בניין בסיסיות תת-יחידות של בסיסים חנקניים המחולקים לשני זוגות קבועים.
כל אחד מורכב מפורין  ופירמידין היוצרים ביניהם  קשרי מימן,אדנין[A] וגואנין[G]הם פורומונים וגם ציטוזין [C]ותימן[T]הם 
פירמידינים ואלפים עד מיליארדים של זוגות בסיסים כאלה מרכיבם את הסליל הכפול זהו ה.D.N.Aשאלה: הdna  בונה תאים בגוף. האם מוסרי לדעתכם עם התפתחות המחקר לאפשר לבחור את? הגנטיקה של התינוקות שאנו רוצים להוליד